font 设置字体样式

属性:
color:设置文字的颜色
size:1-7 设置文字的大小(数字越大字体越大)
face:设置字体类型(”微软雅黑”)

未经允许不得转载:杂烩网 » font 设置字体样式

评论 0

#快捷签到点我#

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

置顶文章